Nasze publikacje

SCENARIUSZ KONKURSU EKOLOGICZNEGO "PRZYJACIEL PRZYRODY"

Znacznik:

CEL GŁÓWNY: Wykorzystanie wiedzy ekologicznej dzieci podczas konkursu międzygrupowego
CELE OPERACYJNE:
Dziecko:

 • rozumie potrzebę dbania o środowisko naturalne człowieka,
 • potrafi segregować odpady,
 • potrafi ułożyć z rozsypanki sylabowej wyrazy ekologiczne,
 • zgodnie rywalizuje w dyscyplinach zręcznościowych,
 • logicznie myśli, wyciąga wnioski, udziela przemyślanych odpowiedzi,
 • czerpie radość ze wspólnej zabawy.

"ZABAWY I ĆWICZENIA WPROWADZAJĄCE DZIECKO W ŚWIAT PISMA" - SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM ALTERNATYWNEJ METODY NAUKI CZYTANIA

Znacznik:

Grupa 5-6 latków.

Temat kompleksowy:
Robimy niespodziankę dla babci i dziadka.
Temat: Moja babcia i mój dziadek - wprowadzenie napisów do globalnego czytania: babcia, dziadek.

CELE GŁÓWNE:

 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nabywaniu i rozwijaniu zainteresowań czytaniem,
 • rozwijanie wiary we własne siły,
 • wyrabianie uczuć miłości i szacunku wobec dziadków.

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI - DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Znacznik:

Grupa 5-6 latków.

1. MARSZ RADECKIEGO - wszystkie dzieci, wykorzystanie instrumentów perkusyjnych.
2. POWITANIE
3. WIERSZ "BABCIA I DZIADEK"

BABCIA I DZIADEK
Każda Babcia była małą dziewczynką.
Każdy Dziadek biegał kiedyś za piłką.
Chodzili do szkoły, potem dorastali,
Mieli piękne marzenia, ciężko pracowali.
Wychowali swoje dzieci ...
A czas leci, leci, leci ...
Dzisiaj na pociechę mają
Wnuki, które Ich kochają.

SCENARIUSZ SPOTKANIA Z OKAZJI CZYTANIA BAŚNI H. CH. ANDERSENA "BRZYDKIE KACZĄTKO"

Znacznik:

TEMAT: "Brzydkie kaczątko" - wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka na podstawie baśni.
CELE GŁÓWNE:

SCENARIUSZ ZABAWY KARNAWAŁOWEJ

Znacznik:

Grupa 5,6 latków

CEL GŁÓWNY:
przybliżenie dzieciom tradycji i zwyczajów związanych z karnawałem.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • poznanie roli wodzireja w zabawie karnawałowej,
 • wyjaśnienie znaczenia słów: karnawał, kotylion,
 • radość ze wspólnej zabawy i współzawodnictwa dzieci młodszych ze starszymi.

GŁOŚNE CZYTANIE OPOWIADAŃ CZESŁAWA JANCZARSKIEGO ZE ZBIORU PT. ''MIŚ USZATEK''

Znacznik:

METODY - Pedagogika zabawy,
Kinezjologia edukacyjna (Program D. Dziamskiej),
Origami proste z kola,
Słowne - żywego słowa, rozmowa, objaśnienia, instrukcje,
Percepcyjne - pokaz i obserwacja,
Czynne - zadań stawianych dzieciom,

FORMY - zajęcia integrujące dzieci przedszkolne i dzieci zaproszone.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI 5-6 LETNICH

Znacznik:

TYTUŁ: Co mnie złości?
CELE OGÓLNE:

 • Rozpoznawanie i nazywanie swoich uczuć, rozróżnianie złości, wściekłości.
 • Ćwiczenie rozpoznawania zachowań agresywnych własnych i cudzych.
 • Trening werbalizowania własnych stanów emocjonalnych.

RECENZJA KSIĄŻKI DLA DZIECI PT. "KRÓLEWNA" ROKSANY JĘDRZEJEWSKIEJ-WRÓBEL

Znacznik:
Książka zawiera piękne kolorowe ilustracje szeroko ukazujące treść bajki. Wydało ją Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne w roku 2004 - GWP e-mail: gwp@gwp.pl. Książka opowiada o dziewczynce w wieku przedszkolnym, która mieszka z rodzicami. Nie bierze udziału w zabawach i grach z innymi dziećmi. Jej rodzice są bardzo zajęci pracą, mają wysokie stanowisko w państwie. Dziewczynka jest smutna i samotna wśród drogich zabawek i zmęczona etykietą dworską, robi na szydełku drabinę, którą wydostaje się przez okno do świata dzieci wspólnie bawiących się na podwórku. Dzieci zdziwione najpierw niechętnie patrzą na nowego towarzysza zabaw, z czasem jednak zaprzyjaźniają się z dziewczynką. Blada, smutna królewna zaczyna cieszyć się wspólnie z dziećmi zabawami, grami, własnoręcznie zrobionymi zabawkami. Pierwsza plama na ubraniu wywołuje radość wolności od etykiety dworskiej.