Osiągnięcia w roku szkolnym 2005/06

Wstęp

        Wiedząc jak ważny jest rozwój dziecka staramy się poszukiwać coraz lepszych i efektywniejszych rozwiązań i działań umożliwiających mu poznanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami dlatego uznałyśmy, że udział dzieci w konkursach to jedna z atrakcyjniejszych form rozwijania ich zdolności i talentów oraz wzbogacania wiedzy. Nasi wychowankowie brali udział w konkursach na szczeblu miejskim, powiatowym i ogólnopolskim. Wykazywali się swoimi zdolnościami z zakresu plastyki, muzyki i wiedzy o otaczającym świecie.

Wykaz konkursów z udziałem dzieci

Wykaz konkursów, w jakich brały udział dzieci z naszego przedszkola:

  • Konkurs "Znane budowle i zabytki Europy" - organizator PP nr 6
  • VII Przegląd Dorobku Kulturalnego Przedszkoli - organizator Miejski Dom Kultury Sieradz
  • Konkurs recytatorski "Kochajmy Naszą Ziemię" - organizator PP nr 11.
  • Konkurs "Zużyta bateria" - organizowanym pod patronatem Prezydenta Miasta Zduńska Wola
  • Ogólnopolski Konkurs Plastycznym "Anioły i aniołki Bożonarodzeniowe" organizowane przez Przedszkole nr 77 w Szczecinie.
  • Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny - organizowany przez PP nr 2 "Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy", przedszkole zdobyło wyróżnienie.

Wykaz konkursów z udziałem nauczycielek

Wykaz konkursów w jakich brały udział nauczycielki z naszego przedszkola:

  • Udział w I Ogólnopolskim Przeglądzie Gazetek Przedszkolnych - organizator Przedszkole Prywatne "Alfik" w Toruniu. (A. Kopajczyk)
  • I Ogólnopolski Konkurs "Nasze ABC..." na scenariusz międzyprzedmiotowego projektu edukacyjnego. Konkurs skierowany był do zespołów nauczycielskich, w skład którego weszły trzy nauczycielki z naszego przedszkola (A. Kopajczyk, V. Fingas, A. Najdzionek). Praca konkursowa przedstawiała prezentację poprzez wykorzystanie techniki komputerowej i metodę projektów. Temat pracy: "Tradycje karnawałowe" - organizator Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej we Wrocławiu.