TURNIEJ Z MISIEM USZATKIEM I BYSTRYM SZEŚCIOLATKIEM

Znacznik:

Dnia 24.03.2004r. w Przedszkolu nr 5 odbył się międzyprzedszkolny Turniej z Misiem Uszatkiem i bystrym 6-latkiem.
W imprezie tej udział zgłosiły wszystkie zduńskowolskie przedszkola wykonując plakat- techniką collage - gospodarza placówki Misia Uszatka.
Prace te umieszczone zostały na wystawie, którą to mogli podziwiać wszyscy uczestnicy zabawy.
Pomysłodawcami, organizatorami oraz prowadzącymi tegoż turnieju były nauczycielki Katarzyna Kopka i Renata Matuszewska.

Cele i zadania turnieju:

Celem zorganizowania imprezy było stworzenie warunków dla kształtowania samodzielności i odpowiedzialności dzieci w rozwiązywaniu problemów, a także integracja dzieci, wychowawców i dyrektorów z wszystkich przedszkoli.

Przybliżenie dzieciom postaci Misia Uszatka i jego przyjaciół.

Wykorzystane metody uwzględniały indywidualne możliwości i potrzeby rozwojowe, emocjonalne i społeczne dzieci, aby sprawić im jak najwięcej radości z faktu przebywania z rówieśnikami.

Do udziału w imprezie zaproszono również przedstawicieli władz miasta i władz oświatowych, a także telewizję lokalną.

W programie:

  • zadania do wykonania,
  • łamigłówki dla mądrej główki,
  • ćwiczenia zręcznościowe,
  • zagadki słuchowe,
  • a przede wszystkim wspólne spotkanie i radosne pląsanie.

Podczas witania, reprezentacja z każdego przedszkola losuje emblematy, którymi oznaczona będzie drużyna (oznaczenie literowe).

Przebieg turnieju:

  1. Powitanie wszystkich dzieci - pląs przy muzyce.
  2. Przedstawienie jury w osobach zaproszonych gości i pani dyrektor.
  3. Każda drużyna zajmuje miejsca przy stolikach zgodnie z oznaczeniem.
  4. Zapoznanie dzieci z zasadami konkursu, sposobem wykonywania zadań oraz regułami nagradzania.
  5. Przedstawienie uczestnikom wróżki kwiatowej, która będzie wręczała drużynom punkty - sylwetki Misia Uszatka.

ZADANIE 1
Rozpoznawanie przedmiotów - losowanie i nazywanie przedmiotów codziennego użytku, określanie ich przeznaczenia ( np. klucz francuski, przyrząd do robienia pierogów )
ZADANIE 2
Miś w labiryncie - każda drużyna otrzymuje planszę z labiryntem i jak najszybciej odnajduje drogę misia do celu.
ZADANIE 3
Rozsypanka sylabowa - zadaniem dzieci jest ułożenie z rozsypanki sylabowej rozwiązania zagadki:
"telewizyjny program dla dzieci
oglądany na dobranoc".
ZADANIE 4
Wrzucanie fasolek - zadanie to polega na jak najszybszym wrzuceniu fasoli do butelki. Dzieci rozpoczynają jednocześnie, czekając na sygnał startu a następnie wrzucają fasolki jedna po drugiej. Do działania zagrzewa dzieci rytmiczna muzyka.
ZADANIE 5
Puzzle - każda drużyna otrzymuje obrazek ilustrujący Misia Uszatka i jego przyjaciół składający się z kilku części. Zadaniem dzieci jest jak najszybsze ułożenie całości. Dzieciom towarzyszy muzyka.
ZADANIE 6
Ta konkurencja polega na ułożeniu z rozsypanki literowej podpisów pod obrazki. Obrazki wraz z literami drużyny otrzymują w kopertach, które otwierają na dany sygnał.
ZADANIE 7
Ślimaki - to konkurencja zręcznościowa, polegająca na jak najszybszym wycięciu ślimaka po narysowanej linii. Sygnałem do rozpoczęcia jest muzyka. Każdej drużynie przypominamy o zachowaniu bezpieczeństwa podczas posługiwania się nożyczkami.
ZADANIE 8
Zadanie to polega na odczytaniu i dopasowaniu zdań do ilustracji. Materiały do tej konkurencji drużyny otrzymują w kopertach.
ZADANIE 9
Zagadka słuchowa
- zadaniem dzieci było wysłuchanie czytanego przez prowadzącą fragmentu, a następnie wskazanie cyfry, ilustrującej ilość usłyszanego słowa. Słowo to, to "Uszatek". A oto ten fragment:
Pewnego marcowego dnia Uszatek wyruszył do lasu
w poszukiwaniu wiosny.
Szukał jej pod każdym drzewem i w trawie.
Niestety Uszatek nigdzie wiosny nie znalazł.
Wracał smutny do domu, gdy nagle usłyszał wołanie zajączka:
"Uszatku, czy słyszysz jak pięknie śpiewa słowik?"

Po ostatniej konkurencji drużyny podliczały zdobyte punkty (misie).
Prowadzące podziękowały dzieciom za wspaniałą postawę i gratulowały zdobycia dużej ilości punktów.
Następnie dzieci uczestniczyły w tanecznym pląsie, oddając czas do namysłu oraz ostateczny werdykt jury, które przez cały czas obserwowało zmagania drużyn.
Jury jednogłośnie ogłosiło zwycięstwo wszystkich drużyn.
Każda drużyna nagrodzona została dyplomem oraz nagrodą .
Na zakończenie wszystkie dzieci wraz z wychowawczyniami zaproszone zostały na słodki poczęstunek, podczas którego dzieliły się wrażeniami oraz oglądały wystawę plastyczną z wizerunkiem Misia Uszatka.

Opracowała Katarzyna Kopka i Renata Matuszewska