SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA GRUPY 4-5 LATKÓW

Znacznik:

TEMAT: „Ktoś puka, ktoś woła” – bądź ostrożny.

Cele ogólne:
1. Uświadomienie dzieciom niebezpiecznych sytuacji wynikających z nieprzestrzegania zakazów, próśb, ostrzeżeń rodziców.
2. Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.

Cele szczegółowe:
1. Dziecko wie, że dorosłym nie zawsze należy ufać.
2. Wie, jak należy zachować się , gdy do drzwi puka ktoś obcy.
3. Potrafi słuchać przykładów z literatury dziecięcej i wysunąć wnioski.
4. Wie że należy unikać kontaktów z nieznajomymi i poinformować o nich rodziców.

Metody:
- słowna,
- oglądowa,
- elem. Metody Z. Bogdanowicz,
- praktyczne działanie, elementy dramy.

Formy:
- zespołowa,
- indywidualna.

Pomoce:
- ilustracje do wierszy, obrazki przedstawiające niebezpieczne sytuacje,
- wiersz J. Hermana "Obcy", kredki, płyta z muzyką.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:
1. Zabawa ruchowa ze śpiewem: "Jak się czujesz", wg. Z. Bogdanowicz.
Dzień dobry…(imię dziecka), witamy Cię,
Jak się dziś czujesz, pytamy Cię.
Wywołane dziecko odpowiada mimiką lub gestem.
2. Słuchanie wiersz "Obcy" J. Hermana.
"Na podwórko przyszedł obcy powiedzieli mali chłopcy.
Ale Staś i Janek wiedzą no i innym też powiedzą,
Że rozmowa z takim obcym źle się skończyć może.
Powiedz o tym swojej mamie – ona Ci pomoże."
3.Rozmowa na temat wiersza i odpowiedz na pytania nauczycielki:
- Kto to jest obcy?
- Czy wolno przyjmować od nieznajomych słodycze lub zabawki?
- Co może być w takich cukierkach, co mogą zawierać?
- Czy wolno oddalać się z obcą osobą, nawet jeśli jest miła i serdeczna?
- Czy wolno wsiadać do samochodu kogoś obcego?
- Co powinniśmy zrobić ?
4. Zabawa ruchowa "Uwaga obcy" – wymyślanie okrzyku, jaki można wydać, gdy nadejdzie obcy (np. ratunku!!!)
Dzieci biegają, chodzą naśladując zabawy na podwórku. Na sygnał nauczycielki "Uwaga obcy" - dzieci wydają umówiony okrzyk.
5. Zaproszenie do próby tworzenia scenek dramowych:
- podanie dziecku cukierka i zaproszenie, aby poszedł z obcym,
- nieznajomy puka do drzwi.
6. Zabawa dydaktyczna "Ktoś puka do drzwi"
Jedno dziecko przyjmuję rolę "obcego", drugie dziecko jest samo w domu. Dziecko zadaje "obcemu" pytania, żeby ustalić, czy to ktoś znajomy, czy nie, np. Jak nazywa się moja mama? Jaki mam kolor włosów? itp. Po zadaniu pytań dziecko decyduje, czy wpuścić nieznajomego, czy nie lub czy zawiadomić rodziców albo policję.
7. Praca indywidualna.
Przekreśl wszystkie obrazki przedstawiające niebezpieczne sytuacje wnikające z kontaktu z obcym, a pozostałe pokoloruj.
8. Przypomnienie i utrwalenie zasad postępowania w sytuacjach spotkania z nieznajomym.

Opracowała : R. Józefczyk