O nas

Publiczne Przedszkole Nr 5 w Zduńskiej Woli ma długoletnią i piękną tradycję. Powstało w roku 1968 jako przedszkole czterooddziałowe dla 120 dzieci. Na przestrzeni minionych 37 lat istnienia, w placówce zachodziło wiele zmian, zarówno organizacyjnych, jak i kadrowych.

Obecnie placówką kieruje mgr Anna Potoniec. Przedszkole mieści się w wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynku zlokalizowanym w centrum miasta. Posiada cztery przestronne sale, estetycznie urządzone i zagospodarowane oraz sale do zabaw ruchowych.

Każda z sal, w których znajdują się zaopatrzona jest w odpowiednie dla wieku pomoce, meble, zabawki. W sali gimnastycznej znajdują się także pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć ruchowych i umuzykalniających. W oddzielnym pomieszczeniu znajduje się biblioteczka przedszkolna. Budynek otoczony jest ogrodem, wyposażonym w odpowiedni sprzęt terenowy do zabaw dla dzieci.

W roku szkolnym 2005/06 przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 16:30. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, korekcyjno-kompensacyjnym, porządkowym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb i zainteresowań wychowanków.

Czas przedpołudniowy, a także popołudniowy wypełniają zajęcia obowiązkowe, zabawy inicjowane przez dzieci oraz zajęcia dodatkowe takie jak: język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna. Wyżej wymienione nie kolidują z zajęciami organizowanymi w ramach pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola, są płatne przez rodziców i odbywają się jeden raz w tygodniu. W przedszkolu są prowadzone także zajęcia z katechezy we wszystkich grupach wiekowych.

Nauczycielki w grupach "starszaków" pracują nad rozwijaniem i doskonaleniem dziecięcych kompetencji w zakresie umożliwiającym osiągnięcie przez wychowanków dojrzałości szkolnej.

W grupach młodszych praca nauczycielek skupia się w znacznym stopniu na zaspokajaniu ciekawości poznawczej, intelektualnej i doskonaleniu czynności samoobsługowych, manipulacyjnych, ruchowych wychowanków.

Przedszkole zatrudnia 18 osób, w tym 9 nauczycielek - łącznie z dyrektorem.

W miesiącu lipcu i sierpniu 2004 roku odbyły się prace remontowe w celu podniesienia standardu ogólnego budynku takie jak: malowanie sal dla dzieci, sali gimnastycznej, bloku żywieniowego, klatek schodowych, szatni, hollu wejściowego, wymiana schodów wejściowych do budynku, docieplenie budynku, zmiana instalacji grzejników CO, elewacja budynku, wymiana okien w całym budynku, wymiana fragmentu terakoty przy schodach wejściowych, wymiana oświetlenia na parterze budynku. Placówka w bieżącym roku szkolnym wzbogaciła się o komputer dla dzieci oraz zakupiono komputer i drukarkę do gabinetu dyrektora.

W wakacje 2005 roku przeprowadzono dalsze prace remontowe w przedszkolu, w szatni dla dzieci jak i w hollu założono nową terakotę.