SCENARIUSZ SPOTKANIA Z OKAZJI CZYTANIA BAŚNI H. CH. ANDERSENA "BRZYDKIE KACZĄTKO"

Znacznik:

TEMAT: "Brzydkie kaczątko" - wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka na podstawie baśni.
CELE GŁÓWNE:

 • Kształtowanie u dzieci budowania pozytywnego obrazu własnego "ja" i zaspokojeniu poczucia bezpieczeństwa.
 • budowanie więzi emocjonalnej między dziećmi,
 • uczenie myślenia, doskonalenie koncentracji,
 • uczenie wartości moralnych,
 • rozwijanie mowy dziecka, pamięci i wyobraźni,
 • kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Chętnie i poprawnie wykonuje ćwiczenia w zabawach ruchowych,
 • Słucha w skupieniu baśni i potrafi opowiedzieć jej treść,
 • Umie się przedstawić, jest odważny w autoprezentacji na forum grupy,
 • Nawiązać bliski kontakt z partnerem,
 • Potrafi opowiedzieć o swoich emocjach i uczuciach,
 • Jest wrażliwy na krzywdę i dole innych,
 • Potrafi się komunikować z grupą za pomocą słów "lubię cię".

Przebieg spotkania:

1. Powitanie gościa i przedstawienia. (pani bibliotekarka)
2. Zabawa "Iskierka przyjaźni" - powitanie w kręgu przez wysłanie "iskierki" -Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niech powróci do moich rąk" Wszyscy witają się kolejno przez podanie ręki, wypowiadając swoje imię.
3. Czytanie książeczki "Brzydkie kaczątko" przez panią bibliotekarkę.
4. Zabawa ruchowa z elementem biegu "Kogut i kury" Kogut (nauczycielka) i kurki (dzieci) spacerują po podwórzu, zbierając ziarenka. Kogut staje prosto, bije skrzydełkami (macha rękami) i pieje: Kukuryku! Na ten sygnał zbiegają się do niego wszystkie kurki, stają prosto, biją skrzydełkami i wołają ko-ko! Kogut dalej spaceruje, a kurki nadal szukają ziarenek. Po chwili, na wołanie koguta, znowu do niego przybiegają i bija skrzydełkami. W czasie nawoływania kogut stara się znajdować jak najdalej od kurek, aby miały one dłuższą drogę do przebiegnięcia.
5. Rozmowa na temat treści baśni:

 • Jaki ptak wysiadywał jajka pod liściem łopianu?
 • Kto odwiedził kaczkę, która wysiadywała jajka?
 • Jakiego koloru było ostatnie wyklute pisklę?
 • Gdzie pofrunęło brzydkie kaczątko?
 • Gdzie zawędrowało biedne kaczątko?
 • Kto wyfrunął z krzaków?
 • Jak brzydkie kaczątko spędziło zimę?
 • W co zmieniło się brzydkie kaczątko?

6. Słuchanie piosenki z płyty CD "Brzydkie kaczątko"
7. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat przeżyć "kaczątka" związanych z jego wyglądem.

 • O czym śpiewało brzydkie kaczątko?

8. Taniec z sercami: dzieci papierowymi serduszkami przysłaniają twarze, poruszają się w rytm muzyki. Podczas chwilowej pauzy w muzyce nawiązują kontakt ze spotkaną osobą, odsłaniają twarz, kłaniają się i mówią "Lubię Cię".
9. Zabawa "Niedokończone zdania" - nauczycielka rozpoczyna zdanie, dzieci kończą:

Bardzo lubię......................................

Chciałabym być.................................

Lubię się bawić, bo..........................

Boję się..............................................

Nie lubię gdy....................................

10. Zabawa "Powiedz swoje imię". Każde dziecko po kolei mówi swoje imię w określony, podany przez nauczyciela sposób: normalnie, zdrobniale, sylabizując je i wyklaskując poszczególne sylaby, szeptem, bardzo głośno, powoli, z radością i w trzech zdaniach określa siebie - co lubi robić, jakie ma cechy charakteru, w co lubi się bawić.
11. Wizualizacja przy muzyce "Jestem coraz większy i mądrzejszy". ( wykorzystanie utworu Saint-Saensa "Łabędź")
Jestem niemowlaczkiem. To moje pierwsze dni na świecie. Leżę w ciepłym, miękkim łóżeczku. Jest miło i dobrze. Nade mną pochyla się mama, uśmiecha się, karmi mnie mlekiem, przewija, przytula. Jeszcze nic nie potrafię sam zrobić, ale czuję ,że wszyscy bardzo mnie kochają. Mam już roczek, próbuję wstać. To nie takie proste, lepiej trzymać się mamy ręki. Robię pierwszy krok, drugi, udało się! Chodzę! Mama i tatuś cieszą się, że jestem taki dzielny. Mam dwa latka. Umiem trochę mówić. Mogę też biegać i skakać. Bardzo to lubię. Mam trzy lata. Dzisiaj idę pierwszy raz do przedszkola. Trochę mi smutno bez mamy, ale wcale nie płaczę. Tu jest tyle dzieci! Lubię być z moimi nowymi kolegami. Idę do zerówki. Sam niosę plecak z książkami i przyborami. Poznałem wiele kolegów i koleżanek. Umiem już czytać i trochę pisać. Jeżdżę na rowerze i rolkach, wspinam się i fikam koziołki. Jestem z siebie bardzo dumny. Wkrótce pójdę do szkoły. Wiem, że tam również będzie ciekawie. Dowiem się wielu rzeczy i poradzę sobie ze wszystkim, bo jestem zdolny i pilny. Po wielu latach zostanę może lekarzem albo nauczycielem. Może polecę w kosmos rakietą, albo będę sławnym podróżnikiem? A może zostanę pisarzem i napiszę dużo książek dla dzieci? Będę na pewno bardzo potrzebny. Czeka na mnie przecież cały wielki świat!
12. Zabawa podsumująca zajęcia - "Mój nastrój"
Na arkuszu papieru rysujemy okienka jak w kalendarzu obrazkowym. Każde dziecko w jednym z okienek rysuje flamastrem swój nastrój, w jakim się znajduje - słońce, słońce za chmurką, mgłę, zachmurzenie, deszcz, piorun. Dla ułatwienia można dzieciom wywiesić przykładowe symbole poszczególnych nastrojów.

Literatura:

 1. Scenariusze zajęć. Mamo, tato!- pomóżcie mi zrozumieć i odkryć siebie.
 2. Domań R. Metody pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 3. Wlaźnik K. Wychowanie fizyczne w przedszkolu.
 4. Andersen H. Ch. Brzydkie kaczątko.


Opracowała: A. Kopajczyk