Spotkanie z policjantem

Znacznik:

Dzieci z grupy I, III i IV spotkały się w "Miasteczku ruchu drogowego" przy SP nr 9 z sierżantem sztabowym Dariuszem Kucharskim; z-cą naczelnika ruchu drogowego i dzielnicowym sierżantem Krzysztofem Juszczakiem. Spotkanie oprócz wiedzy teoretycznej dotyczącej podstawowych zasad ruchu drogowego, dało dzieciom możliwość praktycznego jej zastosowania. Było ono jednym z wielu elementów edukacji komunikacyjnej, mającej na celu nabywanie przez dzieci umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się na drogach.

Zobacz zdjęcia: