Międzygrupowy Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie "BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK"

Znacznik:

Odbył się Międzygrupowy Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie "BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK". W trakcie konkursu dzieci wykazały się dużą wiedzą odnośnie bezpieczeństwa na drogach, umiejętnością zachowania się w sytuacjach trudnych (spotkanie z nieznajomym i obcym psem ), a także znajomością numerów alarmowych. Konkurs był podsumowaniem wiadomości bezpiecznego i właściwego zachowania się na drogach, w środkach lokomocji oraz w sytuacjach trudnych. Reprezentanci poszczególnych grup otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców, a wszystkie pozostałe dzieci dyplomiki.