Co słychać w średniakach?

Znacznik:

W grupie I nauczycielki pracują z dziećmi przy zastosowaniu metody I. Majchrzak "Nazywanie świata - odimienna metoda nauki czytania". Grupa zakończyła etap inicjacji, w którym zademonstrowano dzieciom jak pisze się ich imię i prowadzono zajęcia o charakterze zabawowym polegające na porównywaniu własnego imienia z imionami kolegów. W tym miesiącu grupa przeszła do drugiego ogniwa - ściana pełna liter. Etap ten polega na zawieszeniu na ścianie alfabetu i zapoznanie dzieci z literami w wersji pisanej i drukowanej. Dzieci, które mają w imieniu poznaną literę zostają księżniczkami lub książętami danej litery. Litery prezentujemy dzieciom tylko raz i nie odpytujemy. Umysł dziecka podczas różnych zabaw przyswaja to co, je najbardziej zainteresuje.

Tekst: A. Najdzionek.