Nagroda dla Przedszkola

Znacznik:

Publiczne Przedszkole nr 5 otrzymało nagrodę "Pudełko przyborów plastycznych" z kartami kolorowymi różnej faktury i koloru za prenumeratę czasopisma "Bliżej przedszkola".

Dyrektor przedszkola A. Potoniec przekazała otrzymaną nagrodę dzieciom gr. I 4-5-latkom w celu rozwijania twórczości plastycznej.

Tekst: Dyr. A. Potoniec