Cała Polska Czyta Dzieciom cd.

Znacznik:

"Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób - czytajmy dzieciom".

To motto przewodzi naszym działaniom, które mają na celu poszerzenie wiedzy dzieci, rozwijanie ich wyobraźni, bogacenie zasobu słownictwa. Przekazujemy dzieciom wartości związane z kontaktem z książką i obcowania z drugim człowiekiem. W związku z tym zapraszamy do przedszkola dzieci i młodzież z SP nr 9 oraz I LO, a także rodziców i innych gości. 

W grupie III na cykl spotkań zapraszamy babcię Adriana Rychlińskiego - panią Katarzynę Białecką, która chętnie czyta dzieciom bajki i zagadki. Jedno z takich spotkań uświetnił również Piotruś Juszczak - uczeń kl. VIc ze SP nr 9, który zapoznał dzieci z instrumentem muzycznym -  trąbką i zagrał kilka utworów. 

Tekst: K. Kopka