Konkurs "Ekologia jak Tęcza - Magia barw i piękna"

Znacznik:

Dzieci z naszego przedszkola - grupy najstarsze II i III uczestniczą w XVII Wieloetapowym Rajdzie Ekologicznym zorganizowanym przez Zduńskowolski Oddział PTTK. W tym miesiącu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na temat "Ekologia jak Tęcza - Magia barw i piękna" w siedzibie Komendy Hufca w Zduńskiej Woli. Podczas spotkania odbyły się występy artystyczne przygotowane przez zduńskowolskich przedszkolaków. Na zakończenie ogłoszono wyniki konkursu:

I miejsce - Natalia Mielczarek grupa III

II miejsce -  Zuzanna Stasiak grupa III

III miejsce - Matylda Dębowska grupa III

Wyróżnienia:

Julia Ziółkowska grupa II

Kinga Kurczak grupa II

Geralt Wawrzynkiewicz - Raźny  grupa III

Jakub Krzyżański grupa III

Dyplomy i nagrody wręczał dzieciom i przedstawicielom przedszkoli pan prezydent Piotr Niedźwiecki

Tekst: J. Kubiak