Pasowanie na Starszaka

Znacznik:

Wspaniałą okazją do tworzenia "przedszkolnej bliskiej dzieciom rodziny" są wspólnie organizowane uroczystości. Jedną z nich jest uroczystość pasowania na starszaka, która zorganizowana została w grupie III. To bardzo ważny dzień w życiu dzieci, gdyż zdają swój pierwszy "egzamin dojrzałości", którego świadkami są koledzy i koleżanki, rodzice i zaproszeni goście. Ten pierwszy sprawdzian i pokaz swych umiejętności przez dzieci z grypy III przekonał wszystkich o tym, że w pełni zasłyżyły na miano "starszaków". Po wspaniałym występie pani dyrektor dokonała aktu pasowania za pomocą ogromnej kredki. Dzieciom wręczone zostały pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Wydarzenie miało bardzo uroczysty i podniosły charakter.

Tekast; K. Kopka