"Święto drzewa"

Znacznik:

W tym roku dzieci z naszego przedszkola poraz pierwszy wzięły udział w akcji pt. "Sadzenie drzewa" w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjno-ekologicznego pn. "Święto drzewa" organizowanym przez zduńskowolski oddział PTTK. Program ten poświęcony jest sadzeniu i ochronie drzew oraz popularyzacji zanaczenia drzew w biosferze.  Do akcji przystąpiły dzieci z grupy II i III (5-6 letnie). Realizując zadania z rocznego planu pracy przedszkola dotyczące ekologii nawiązaliśmy współpracę  z Oddziałem PTTK w naszym mieście. "Sadzenie drzewa" to już druga w tym roku szkolnym akcja realizowana przy współpracy z tą instytucją. Otrzymaliśmy wiele pieknych i drogocennych okazów drzewek i krzewów, którymi starszaki wraz z nauczycielami obsadziły teren wokół budynku przedszkola. Dzieci były bardzo zaangażowane podczas sadzenia drzewek gdyż było to dla nich nowe doświadczenie i z pewnością nie zapomną o nich podczas zimowych mrozów. Tego dnia rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób należy dbać o drzewa rosnące w najbliższym otoczeniu i co dają nam w zamian. Wszystkie nasze działania uwieczniliśmy na zdjęciach. Z pewnością w przyszłym roku również weźniemy udzial w takiej akcji. Mamy nadzieję, że wprowadzone przez nas działania proekologiczne wpłyną pozytywnie na uwrażliwienie dzieci i że, w przyszłości nasi absolwenci będą prawdziwymi miłośnikami przyrody i otaczającego ich świata.

Tekat: A. Bednarek, K. Kopka.