Wstęp

        Wiedząc jak ważny jest rozwój dziecka staramy się poszukiwać coraz lepszych i efektywniejszych rozwiązań i działań umożliwiających mu poznanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami dlatego uznałyśmy, że udział dzieci w konkursach to jedna z atrakcyjniejszych form rozwijania ich zdolności i talentów oraz wzbogacania wiedzy. Nasi wychowankowie brali udział w konkursach na szczeblu miejskim, powiatowym i ogólnopolskim. Wykazywali się swoimi zdolnościami z zakresu plastyki, muzyki i wiedzy o otaczającym świecie.         Aktywnie uczestniczyli w konkursach organizowanych przez przedszkola naszego miasta np. coroczny Festiwal Piosenki "Przedszkolna Nutka" - organizator PP nr 10, konkursy plastyczne organizowane przez przedszkola nr 4 i 7. Konkursy organizowane przez Miejskie Domy Kultury i Konkurs zorganizowany pod patronatem prezydenta miasta Zduńska Wola "Zużyta bateria". Na szczeblu powiatowym dzieci wzięły udział w konkursie zorganizowanym przez Miejski Dom Kultury w Sieradzu. Celem konkursu było zaprezentowanie dorobku kulturalnego przedszkola - dzieci przedstawiły montaż słowno-muzyczno-tanecznyny na temat "Nasi przyjaciele z Afryki". Inspirowałyśmy dzieci do zaprezentowania swoich umiejętności również w konkursach proponowanych przez czasopismo "Bliżej przedszkola". Tematy prac konkursowych tak dobierałyśmy, aby korelowały z aktualnie opracowywaną tematyką, jak również były podsumowaniem zdobytych wiadomości. Zawsze wykonanie prac na konkurs traktowaliśmy jako dobrą zabawę. Prace o tematyce konkursowej wykonywały wszystkie dzieci w grupie, mając do dyspozycji różne techniki plastyczne. W konkursie grupowym wyłanialiśmy prace najlepsze i wysyłaliśmy na konkurs.
        Swoje uczestnictwo w różnorodnych konkursach dzieci traktowały jako wspaniałą zabawę, możliwość kontaktu z rówieśnikami z innych przedszkoli, zaprezentowanie swoich zdolności, talentów, zobaczenie umiejętności innych kolegów.
Poprzez udział w konkursach dzieci zdobywały umiejętność wyrażania swoich spostrzeżeń i zdobytej wiedzy w formie plastycznej czy poetyckiej, rozwijały swoją wyobraźnię i inwencję twórczą. Uczyły się odporności psychicznej wynikającej ze zdrowej rywalizacji, dostrzegały swoje mocne strony co sprzyjało poczuciu budowania własnej wartości.