RECENZJA KSIĄŻKI P.G. ZIMBARDO PT. "NIEŚMIAŁOŚĆ"

Znacznik:

P.G. Zimbardo postanowił w swej książce rozprawić się z problemem, który dotyka większość z nas. Rzadko spotykamy osoby, które mogą powiedzieć o sobie, że nie czuły nigdy onieśmielenia, że nie znalazły się w sytuacji, która powodowała strach, trudności z mówieniem, doborem argumentów. Temat znany nam wszystkim, szczególnie pedagogom spotykającym na swej drodze nieśmiałe dzieci. Często zastanawiamy się skąd ona się bierze, dlaczego dotyczy mnie, a mój kolega, brat nie mają tego problemu?

Autor w sposób niezwykle przystępny stara się zdefiniować zjawisko nieśmiałości. Docieka przyczyn jej powstawania, stara się pokazać uwarunkowania powodujące, że dotyka ona pewne konkretne osoby. Na poparcie swoich też przytacza wiele przykładów ludzi dotkniętych nieśmiałością. Cytuje ich słowa opisy konkretnych sytuacji, kiedy problem nieśmiałości utrudniał im życie. Stara się wskazać co w ich życiu wpłynęło na taki rozwój osobowości, pokazuje jak mogą sobie z tym problemem poradzić.

Niezwykle ciekawie autor przedstawia następstwa nieśmiałości w zachowaniu wielu osób ( mamy tu przekrój poprzez różne grupy społeczne, wiekowe ). Zwykle nieśmiałość kojarzy nam się z zupełnym wyciszeniem, odsuwaniem się na dalszy plan w działaniach gdzie konieczny jest kontakt z innymi ludźmi. Autor pokazuje, że często następstwem nieśmiałości w kontaktach z ludźmi bywa agresja i złe, wręcz wrogie nastawienie wobec innych. Często takie zachowania mają pokryć nieśmiałość i pomóc w pokazaniu się w zupełnie innym świetle.

P.G. Zimbardo stara się wskazać ludziom nieśmiałym proste, wydawałoby się dawno znane i odkryte sposoby radzenia sobie w sytuacjach dla nich trudnych. Czytając jednak książkę odnosimy wrażenie, że są to metody skuteczne.

Książka pisana jest językiem prostym i niezwykle komunikatywnym. Kierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. Nie można jednak na tej podstawie umniejszać jej wartości. Wystarczy spojrzeć na niezwykle bogaty materiał, na którym autor oparł swoją pracę. Czytając bibliografię odnosimy wrażenie, że mamy do czynienia z pracą naukową, czytając sam tekst pochłaniamy go tak jak przygodową powieść. Ale taka chyba powinna być dobra książka naukowa.

Myślę, że poza szerokim kręgiem odbiorców jest ona doskonałym podręcznikiem psychologii dla nauczycieli. W swojej pracy często zastanawiam się nad przyczy nami zachowań moich wychowanków. Dzięki tej książce mogłam spojrzeć na wiele problemów "moich" dzieci w zupełnie inny sposób.

Opracowała Anna Potoniec